Social Image Fallback

BEL/MAIL ONS VOOR EEN LIGPLAATS OF MEER INFO!

Hiswa Golden Anchors Blauwe vlag

Missie

Thuishavens richt zich op de duurzame ontwikkeling en exploitatie van vrijetijdsvoorzieningen op de grens van land en water. Respect voor mens, dier èn natuur staan centraal in de ontwikkeling en exploitatie van onze locaties.

Visie

De vrijetijdssector is een kansrijke groeisector in de Nederlandse economie, maar onze waterkanten en vaarwateren zijn tegelijkertijd ook kwetsbaar. Door mensen op een verantwoorde wijze unieke, onvergetelijke ervaringen te bieden op en aan het water kunnen we onze passie voor mens, dier en de natuur uitdragen. Het enthousiasme, de professionaliteit en de gastvrijheid van onze medewerkers - en hun bijdrage aan onze visie - zijn daarin essentieel.

Doel

Doel is om op elke locatie - passend in eigen omgeving - een unieke beleving en een eigen 'thuis' te creëren, waar gasten de ruimte krijgen om het water en de natuur op eigen (duurzame) wijze te ervaren. Initiatieven, partnerships en ideeën die deze 'customer jourrney' verrijken, dragen bij aan het positieve resultaat van onze onderneming en het welslagen van onze missie - en zijn dus van harte welkom.

Strategie

Thuishavens volgt in haar nieuwe ontwikkelingen een klantgedreven inside-out strategie. Initiatieven en ideeën die de klantbebeving kunnen verrijken, moeten bij voorkeur in de eigen organisatie ontstaan (of landen), wortel schieten en vervolgens naar buiten worden gebracht. Door het aanbieden van 'Creatieve Denkgereedschappen' ondersteunen we het ondernemerschap en het eigen initiatief in onze organisatie. Het zo veel mogelijk benutten en optimaliseren van eigen hulpbronnen en voorzieningen vormt daarbij de rode draad.

 

Delen